Vil ditt lag eller forening jobbe på Hvalstrandfestivalen?

Vi søker lag og foreninger å leie inn til årets gjennomføring av Hvalstrandfestivalen. Oppdraget er betalt. 

TIDER og ARBEIDSOMRÅDER:
VIP-OMRÅDET

Må være over 20 år.

 Fredag       15.30 - 03.00      8 stk
Lørdag       15.30 - 03.00       8 stk


MAT

Fredag       15.30 - 00.00       11 personer
Lørdag       10.00 - 00.00       11 personer

 

CASHLESS

Fredag       15.30 - 00.00       2 personer
Lørdag       10.00 - 00.00       2 personer

 

OPP- OG NEDRIGG SCENE

19. august    10.00 - 18.00       6 stk             Opprigg scene

20. august    10.00 - 18.00      6 stk             Opprigg scene

22. august    00.00 - 04.00     6 stk           Nedrigg scene

                       

RIGG AV ARTISTUTSYR SCENE GJENNOM FESTIVAL

21. august            10.00 - 01.30       6 stk

22. august            10.00 - 01.30      6 stk 

 

RIGG AV FESTIVALOMRÅDE

Gjerder, lyslenker, skilt etc

19. august            10.00 - 18.00       6 stk            

20. august            10.00 - 18.00      6 stk

21. august            10.00 - 16.00       4 stk

23. august            10.00 - 18.00      6 stk 

 

Ta kontakt på post@hvalstrandfestivalen.no for mer info. 

Nico Gerrard